6. juuni 2012

Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi botaanika osakonnas toimus bakalaureusetööde kaitsmine; teiste hulgas kaitsesid edukalt oma lihhenoloogia-alaseid referatiivseid töid järgmised üliõpilased:

Tambet Krinal teemal "Eesti vääriselupaikade indikaatorsamblikud" (juhendaja Liis Marmor, retsensent Kristiina Mark);

Marja-Liisa Kämärä teemal "Maapinna eluskoorik: struktuur, funktsioonid ja levik" (juhendaja Inga Jüriado, retsensent Riin Tamme);

Kirsi Loide teemal "Häiringute mõju maapinnal kasvavatele samblikele" (juhendaja Ede Leppik, retsensent Heidi Tamm);

Kairi Part teemal "Samblike kohastumused ekstreemsetes tingimustes" (juhendaja Tiina Randlane, retsensent Liis Marmor).

Kokku 165 lehekülge teksti ja üle 330 viidatud (ning loodetavasti ka läbi loetud) kirjandusallika!

Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch