Liis Marmor


PhD, teadur,

Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, botaanika osakond

Lai 38, 51005, Tartu

Tel: 737 6217; 5169728; e-mail: marmor@ut.ee


Vt ka CV-d ja publikatsioonide loendit ETIS-es.


Minu peamiseks uurimisvaldkonnaks on epifüütsete samblike ökoloogia. Seejuures olen olulist tähelepanu pööranud samblike kasutusvõimaluste uurimisele erinevate keskkonnatingimuste bioindikatsioonis.

Õhusaaste valdkonnas olen uurinud puukoore pH taseme mõju samblike kooslustele ning liigirikkusele, samuti muutusi kooslustes seoses tolmusaastega. Olen leidnud, et iseäranis hästi sobivad tolmusaaste hindamiseks happelise koorega okaspuudel kasvavad samblikud. Tallinnas läbi viidud uuringus selgus, et tolmusaaste indikaatorliikide arv mändidel on kõrgeim suuremate teede vahetus läheduses, mis viitab selgelt liiklusega seotud tolmusaaste olulisusele linnas. Tööd tolmusaaste indikaatorliikide teemal jätkame koos doktorandi Polina Degtjarenkoga lubjakivikarjääride ümbruse samblikukooslusi uurides.

Lisaks olen tegelenud metsasamblike uurimisega, muuhulgas vaadelnud samblike kooslusi puude jalamist kuni ladvani välja. Osana oma doktoritööst uurisin metsa ajaloolise järjepidevuse ja puude vanuse mõju samblike liigirikkusele Eesti okasmetsades, mille tulemusena pakkusime välja paar kõige sagedasemat ja lihtsamini kasutatavat vana metsa indikaatorliiki. Samuti võrdlesime samblike liigilist koosseisu Eesti ja Fennoskandia piirkonna vanades metsades, et leida võimalikke piirkonna jaoks ühiseid indikaatorliike.

Teadusprojektide kõrval olen osalenud samblike inventeerimisel Eesti kaitsealadel ning juhendanud mitmesuguseid samblike teemalisi koolitusi.


Valik publikatsioone

Cristofolini, F.; Brunialti, G.; Giordani, P.; Nascimbene, J.; Cristofori, A.; Gottardini, E.; Frati, L.; Matos, P.; Batič, F.; Caporale, S.; Fornasier, M. F.; Marmor, L.; Merinero, S.; Nuñez Zapata, J.; Tõrra, T.; Wolseley, P.; Ferretti, M. (2014). Towards the adoption of an international standard for biomonitoring with lichens - Consistency of assessment performed by experts from six European countries. Ecological Indicators, 45, 63 - 67.


Marmor, L., Tõrra, T., Saag, L., Leppik, E., Randlane, T. (2013). Lichens on Picea abies and Pinus sylvestris - from tree bottom to the top. The Lichenologist, 45, 51-63.


Marmor, L., Tõrra, T., Saag, L., Randlane, T., 2012. Species richness of epiphytic lichens in coniferous forests: the effect of canopy openness. Annales Botanici Fennici, 49, 352-358.


Marmor, L. (2011). Epifüütsed samblikud kui tolmusaaste indikaatorid Tallinnas. Inimmõju Tallinna keskkonnale VI, toim. Meelis Uustal, Tallinn, 105-109.


Marmor, L.; Tõrra, T.; Leppik, E.; Saag, L.; Randlane, T. (2011). Epiphytic lichen diversity in Estonian and Fennoscandian old coniferous forests. Folia Cryptogamica Estonica, 48, 31-43.


Marmor, L.; Tõrra, T.; Saag, L.; Randlane, T. (2011). Effects of forest continuity and tree age on epiphytic lichen biota in coniferous forests in Estonia. Ecological Indicators, 11, 1270-1276.


Marmor, L.; Tõrra, T.; Randlane, T. (2010). The vertical gradient of bark pH and epiphytic macrolichen biota in relation to alkaline air pollution. Ecological Indicators, 10, 1137-1143.


Karofeld, E.; Vellak, K.; Marmor, L.; Paal, J. (2007). Aluselise õhusaaste mõjust Kirde-Eesti rabadele. Metsanduslikud Uurimused, 47, 47-71.


Paal, J.; Köster, T.; Vellak, K.; Paal, T.; Marmor, L.; Ligi, H.-J. (2007). Alutaguse idaosa metsad. Metsanduslikud Uurimused, 47, 5-28.


Marmor, L.; Randlane, T. (2007). Effects of road traffic on bark pH and epiphytic lichens in Tallinn. Folia Cryptogamica Estonica, 43, 23-37.


Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch