Polina DegtjarenkoPhD, Tartu Ülikooli lihhenoloogia teadur (0.8)

Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, botaanika osakond

Lai 38, 51005, Tartu

E-mail: polina.degtjarenko@ut.ee

CV ning publikatsioonide loend - ETIS ja ResearchGate

Peamised uurimisvaldkonnad: tolmusaaste mõju boreaalsetele metsakooslustele, sambliku-, sambla- ja vetikakooslustele mändidel, bioindikatsioon, samblike populatsioonide geneetiline mitmekesisus, samblike mitmekesisus Eestis.

Doktoritöö: Impacts of alkaline dust pollution on biodiversity of plants and lichens: from communities to genetic diversity.


Juhendamisel:

Dace Stepanova (Daugavpilsi Ülikool), magistritöö, (juh) Rolands Moisejevs, Polina Degtjarenko, First assessment of the threat status of Latvian lichens based on IUCN system.

Juhendatud väitekirjad:

Ksenia Filippova (Eesti Maaülikool), bakalaureusekraad, 2020 (juh) Polina Degtjarenko, Kristiina Mark, Lihhenoindikatsiooniline hinnang Tartu õhu seisundile.

Tiina Mandel, magistrikraad, 2016, (juh) Tiina Ranldane, Polina Degtjarenko, Vars-habesambliku (Usnea subfloridana) populatsioonide geneetiline mitmekesisus Eestis.

Kristina Metsanurk, bakalaureusekraad, 2014, (juh) Polina Degtjarenko, Tolmusaate mõju samblike mitmekesisusele.


Muu teadus-, arendus- ja loometegevust toetav tegevus:

2019 − ... Rahvusvahelise Lihhenoloogia Assotsiatsiooni (IAL) liige.

2016 − ... Kodulehe loomine ja haldamine Eesti brüoloogia ühingule „Eesti Samblasõbrad“; Eesti Samblasõprade FB lehekülje haldamine.

2016 − ... Retsensent teadusajakirjades, nt Ecological Indicators, Herzogia, Environmental Pollution, Folia Cryptogamica Estonica, Journal of Biogeography.

2014 − ... Lihhenoloog erinevates rakendus- ja koolitusprojektides; nt. samblike seire ja määramine (2014 −...); koolituste korraldamine kooliõpilastele, konsulteerime gümnaasiumi õpilasi uurimustöö läbiviimisel (2015 − ...); Eesti punase nimestiku koostamine (2019).

2020 Eksperthinnangu koostamine Keskkonnainspektsioonile.

2019 – 2020 Eestvedaja Alpi põdrsasambliku aasta seeneks valimisel ja sellele järgnevates tegevustes (meenete kujundamine, populaarteaduslikud artiklid, esinemine ETV+ progammis jms).

2018 2019 Põhjamaade Lihhenoloogia Ühingu kokkutuleku korraldamine Eestis 5.-10. august 2019.

2014 − 2017 Õpilaste teadustööde hindamine Eesti Teadusagentuuri poolt korraldatud riikliku konkursi raames

2016 Samblasõprade kokkutuleku korraldamine Eestis 28. − 29.05.2016.

2015 2016 Taimeliikide digitaalsete infolehtede koostamine (http://efloora.ut.ee/).


Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch