Tags

    Projekt PUT1017 rahastatud ja alanud

    Eesti Teadusagentuuri poolt rahastatuna on alanud uus teadusprojekt "Samblike mitmekesisuse mustrid liigi ja geeni tasandil: koosluste kvaliteedi hindamise testimine" (PUT 1017), projekti juht on Tiina Randlane ja põhitäitja Andres Saag, kaasatud on doktorandid Polina Degtjarenko ja Kristiina Mark. Projekti kestus on 4 aastat (01.01.2016–31.12. 2019).

    Projekti põhieesmärk on testida, kas elurikkuse uued mõõdikud, rakendatuna lihheniseerunud seentele liigi ja geeni tasandil, võiksid anda väärtuslikku teavet koosluste praeguse ja tulevase kvaliteedi hindamisel. Projekti töö on kavandatud kahe tegevusena. TEGEVUS 1. Epifüütsete samblike mitmekesisuse mustrid Eesti metsades – kas tume elurikkus loeb? Kavatseme hinnata epifüütsete samblike tumedat elurikkust ja koosluste täiust Eesti metsades, et leida selliseid kohti, kus mitte ainult praegu pole suhteliselt suur liigiline mitmekesisus, vaid kus on potentsiaal selle säilimisele (või täienemisele) ka tulevikus. TEGEVUS 2. Vars-habesambliku populatsioonide geneetiline struktuur Põhja-Euroopa eri kvaliteediga okasmetsades. Hindame tavalise ja laialt levinud liigi, vars-habesambliku populatsioonide geneetilist mitmekesisust Eesti, Skandinaavia ja Venemaa okasmetsades ning otsime võimalikke seoseid ühe liigi populatsioonide geneetilise ning koosluse, kus see liik kasvab, liigilise mitmekesisuse vahel.

    Comments

    listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch