Lauri Saag

PhD, erakorraline vanemteadur,

Eesti Biokeskus

Riia 23b, 51010, Tartu


Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, botaanika osakond

Lai 38, 51005, Tartu

e-mail: lauri.saag@ut.ee


Vt ka CV-d ja publikatsioonide loendit ETIS-es.


2013. aasta septembrist tegelen inimese geneetika uurimisega Eesti Biokeskuses.
Alljärgnev on kokkuvõte minu varasemast tööst lihhenoloogia töörühmas.

Tegelen koos teiste töörühma liikmetega samblike süstemaatika ja taksonoomia-alaste uuringutega eelkõige DNA andmeid kasutades, kuid unustamata morfoloogilisi ja keemilisi tunnuseid. Praegu on meie teadustöö objektiks samblikud sugukonnast Parmeliaceae, mis on suurim lihheniseerunud seente sugukond u. 80 perekonna ja 2700 liigiga. Eriti huvitab mind, kuidas defineerida, eristada ja praktikas ära tunda seente liike, mille bioloogia kohta on infot napilt ja kindlaks kujunenud usaldusväärsed liigikontseptsioonid puuduvad. Selliseid on palju. Viimasel ajal on uurimistöös oluliseks muutunud erinevatel DNA piirkondadel põhinevate evolutsioonipuude vahelised erinevused ja üldisemalt multilookuse-analüüsid.

Vähemal määral osalen ökoloogilistes uuringutes, kasutades kraadiõppe jooksul omandatud oskusi pisisamblike määramisel (enamasti keemilise analüüsi abil) ning teadmisi statistika alal.

ETF järeldoktoriprojekti "Evolutsiooniline bioloogia lihheniseerunud kottseente perekondades Lepraria (Stereocaulaceae) ja Usnea (Parmeliaceae)" (2009–2012) vastutav täitja. ETF grandiprojekti 9109 "Lihheniseerunud seente morfoloogia-põhise taksonoomia testimine molekulaarsete markerite abil ning seosed ökoloogiliste uuringutega" (2012–2015) põhitäitja.

Valik publikatsioone

Saag, Lauri; Tõrra, Tiiu; Saag, Andres; Del-Prado, Ruth; Randlane, Tiina (2011). Phylogenetic relations of European shrubby taxa of the genus Usnea. The Lichenologist, 43(5), 427 - 444.

Marmor, L.; Tõrra, T.; Saag, L.; Randlane, T. (2011). Effects of forest continuity and tree age on epiphytic lichen biota in coniferous forests in Estonia. Ecological Indicators, 11(5), 1270 - 1276.

Randlane, T.; Tõrra, T.; Saag, A.; Saag, L. (2009). Key to European Usnea species. Bibliotheca Lichenologica, 100, 419 - 462.

Saag, L.; Saag, A.; Randlane, T. (2009). World survey of the genus Lepraria (Stereocaulaceae, lichenized Ascomycota). The Lichenologist, 41(1), 25 - 60.

Saag, L. (2008). Taxonomic and ecologic problems in the genus Lepraria (Stereocaulaceae, lichenised Ascomycota). (Doktoritöö, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut) Tartu: Tartu University Press

Saag, L.; Saag, A.; Randlane, T. (2008). The world key of the genus Lepraria (Stereocaulaceae, lichenized Ascomycota). In: XVII Symposium of the Baltic Mycologists and Lichenologists Abstracts: Tartu University, 2008, 32.

Saag, L. (2007). The substrate preferences of epiphytic Lepraria species in old-growth forests in Estonia. Folia Cryptogamica Estonica, 43, 51 - 56.

Saag, L.; Hansen, E.S.; Saag, A.; Randlane, T. (2007). Survey of Lepraria and Leprocaulon in Greenland. Mycotaxon, 102, 57 - 90.

Randlane, Tiina; Saag, Andres (koost.); Jüriado, Inga; Lõhmus, Piret; Nilson, Eva; Saag, Lauri; Suija, Ave (teksti autorid) (2004). Eesti pisisamblikud. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Lõhmus, P.; Saag, L.; Lõhmus, A. (2003). Is there merit in identifying leprarioid crusts to species in ecological studies? The Lichenologist, 35, 187 - 190.

Randlane, T.; Saag, A. (editors). Contributors: Jüriado, I.; Lõhmus, P.; Martin, J.; Martin, L.; Nilson, E.; Piin, T.; Randlane, T.; Saag, A.; Saag, L.; Sarv, M.; Suija, A.; Temina, M.; Trass, H. (1999). Second checklist of lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Folia Cryptogamica Estonica, 35, 1 - 132.

Saag, L.; Saag, A. (1999). The genus Lepraria (Lichenes Imperfecti) in Estonia. Folia Cryptogamica Estonica, 34, 55 - 63.


Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch