Kristiina Mark


PhD, spetsialist

Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, botaanika osakond

Lai 38, 51005, Tartu

Tel: 737 6266 (6266); e-mail: kristiina.mark@ut.ee


Vt ka CV-d ja publikatsioonide loendit ETIS-es.


Oma lihhenoloogia teekonda alustasin bakalaureuseõppes ning selle lõppedes kaitsesin Andres Saagi ning Lauri Saagi juhendamisel bakalaureusetöö "Liigikontseptsioonid ning -kriteeriumid mittesuguliste lihheniseerunud seente süstemaatikas perekonna Lepraria näitel". 2011. a. kevadel kaitsesin magistritöö teemal "Lihheniseerunud seeneliikide Vulpicida juniperinus ja V. tubulosus (Parmeliaceae, Ascomycota) eristamine DNA tunnuste alusel" (juhendaja vanemteadur Lauri Saag). Tiina Randlase ja Lauri Saagi juhendamisel jätkasin doktorantuuris lihheniseerunud seente taksonoomia uurimist sugukonnas Parmeliaceae. Oktoobris 2016 kaitsesin lihheniseerunud seente molekulaarse süstemaatika valdkonnas doktoriväitekirja "Diversification and species delimitation of lichenized fungi in selected groups of the family Parmeliaceae (Ascomycota)".


Valik publikatsioone

Mark, K., Cornejo, C., Keller, C., Flück, D., & Scheidegger, C. (2016). Barcoding lichen-forming fungi using 454 pyrosequencing is challenged by artifactual and biological sequence variation. Genome 59(9): 685-704.

Mark, K., Saag, L., Leavitt, S. D., Will-Wolf, S., Nelsen, M. P., Tõrra, T., Saag, A., Randlane, T., and Lumbsch, H. T. (2016). Evaluation of traditionally circumscribed species in the lichen-forming genus Usnea, section Usnea (Parmeliaceae, Ascomycota) using a six-locus dataset. Organisms Diversity & Evolution 16(3): 497-524.

Saag, L.; Mark, K.; Saag, A.; Randlane, T. (2014). Species delimitation in the lichenized fungal genus Vulpicida (Parmeliaceae, Ascomycota) using gene concatenation and coalescent-based species tree approaches. American Journal of Botany 101(12): 2169-82.

Mark, K., Saag, L., Saag, A. Thell, A. & Randlane, T. (2012). Testing morphology-based delimitation of Vulpicida juniperinus and V. tubulosus (Parmeliaceae) using three molecular markers. The Lichenologist 44(6): 757-772.

Saag, Lauri; Mark, Kristiina; Saag, Andres; Thell, Arne; Randlane, Tiina (2012). Phylogeny of the genus Vulpicida and delimitation of the species. In: Lichens: from genome to ecosystems in a changing world: The 7th IAL Symposium; 09.-13.01.12 Thailand. , 2012, 33 - 33.


Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch