Inga Jüriado


PhD, teadur,

Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, botaanika osakond

Lai 38, 51005, Tartu

Tel: 737 6217; 5168848; e-mail: inga.juriado@ut.ee

Vt ka CV-d ja publikatsioonide loendit ETIS-es.

Minu põhiliseks uurimisteemaks on samblike, keskkonnatingimuste ja inimmõju seosed metsades ja pool-looduslikes kooslustes (puisniidud, loopealsed ja vanad mõisapargid). Mind huvitab, kuidas mõjutab samblikekooslusi puisniitudel ja loopealsetel traditsioonilise majandamisviisi lakkamine ja seeläbi muutunud kasvukohatingimused. Ma soovin välja selgitada, millised liigid või liikide grupid on seeläbi kõige rohkem ohustatud ja kuidas saaks säilitada ohustatud samblikekooslusi.

Mind huvitab ka samblikupopulatsioonide geneetilise mitmekesisuse seos keskkonnatingimustega. Olen analüüsinud hariliku kopsusambliku (Lobaria pulmonaria) kasvukohatingimusi, levikut ja populatsioonide geneetilist mitmekesisust Eesti metsades ja puisniitudel. Hariliku kopsusambliku leiukohti on Eesti võrreldes teiste Euroopa piirkondadega küll palju, kuid samblik on tugevasti ohustatud metsamajanduslikust tegevusest.

Olin põhitäitja sihtfinantseeritavas teemas "Mükoriisat ja samblikke moodustavate seente ökoloogia, taksonoomia ning biogeograafia spetsiifilised ja integreeritud küsimused" (2008–2013, teema juht U. Kõljalg) ja vastutav täitja ETF grandiprojektis 7816 "Samblike liigirikkust ja koosseisu mõjutavad tegurid Eesti loopealsetel" (2009–2014). Aastast 2015 Marie Curie stipendiaat Helsingi ülikoolis (projekt no. 659070, "Genetic diversity of cyanobacterial symbionts of lichens and of free-living populations of Nostoc in biological soil crust communities of threatened alvar grassland").


Valik publikatsioone

Leppik, E.; Jüriado, I.; Suija, A.; Liira, J. (2013). The conservation of ground layer lichen communities in alvar grasslands and the relevance of substitution habitats. Biodiversity and Conservation, 22(3), 591 - 614.

Leppik, E.; Jüriado, I.; Suija, A.; Liira, J. (2013). The conservation of ground layer lichen communities in alvar grasslands and the relevance of substitution habitats. Biodiversity and Conservation, 22(3), 591 - 614.

Jüriado, I.; Karu, L.; Liira, J. (2012). Habitat conditions and host tree properties affect the occurrence, abundance and fertility of the endangered lichen Lobaria pulmonaria in wooded meadows of Estonia. The Lichenologist, 44(2), 263 - 276.

Leppik, E.; Jüriado, I.; Liira, J. (2011). Changes in stand structure due to the cessation of traditional land use in wooded meadows impoverishes epiphytic lichen communities. The Lichenologist, 43, 257 - 274.

Jüriado, I.; Liira, J.; Csencsics, D.; Widmer, I.; Adolf, C.; Kohv, K.; Scheidegger, C. (2011). Dispersal ecology of the endangered woodland lichen Lobaria pulmonaria in managed hemiboreal forest landscape. Biodiversity and Conservation, 20(8), 1803 - 1819.

Jüriado, I.; Liira, J.; Paal, J. (2009). Diversity of epiphytic lichens in boreo-nemoral forests on the North-Estonian limestone escarpment: the effect of tree level factors and local environmental conditions. The Lichenologist, 41(1), 81 - 96.

Jüriado, I.; Liira, J.; Paal, J.; Suija, A. (2009). Tree and stand level variables influencing diversity of lichens on temperate broad-leaved trees in boreo-nemoral floodplain forests. Biodiversity and Conservation, 18(1), 105 - 125.

Jüriado, I.; Suija, A.; Liira, J. (2006). Biogeographical determinants of lichen species diversity on islets in the West-Estonian Archipelago. Journal of Vegetation Science, 17(2), 125 - 134.

Meier, E.; Paal, J.; Liira, J.; Juriado, I. (2005). Influence of tree stand age and management on the species diversity in Estonian eutrophic alvar and boreo-nemoral Pinus sylvestris forests. Scandinavian Journal of Forest Research, 20, 135 - 144.

Jüriado, I.; Paal, J.; Liira, J. (2003). Epiphytic and epixylic lichen species diversity in Estonian natural forests. Biodiversity and Conservation, 12, 1587 - 1607.

Jüriado, I.; Liira, J. (2010). Threatened forest lichen Lobaria pulmonaria – its past, present and future in Estonia. Metsanduslikud Uurimused (Forestry Studies), 53, 15 - 24.

Jüriado, I.; Liira, J. (2009). Distribution and habitat ecology of the threatened forest lichen Lobaria pulmonaria in Estonia. Folia Cryptogamica Estonica, 46, 55 - 65.

Leppik, E.; Jüriado, I. (2008). Factors important for epiphytic lichen communities in wooded meadows of Estonia. Folia Cryptogamica Estonica, 44, 75 - 87.

Randlane, T.; Jüriado, I.; Suija, A.; Lõhmus, P.; Leppik, E. (2008). Lichens in the new Red List of Estonia. Folia Cryptogamica Estonica, 44, 113 - 120.

Suija, A.; Lõhmus, P.; Jüriado, I. (2007). The lichen biota of the Agusalu and Puhatu reserves (Estonia): the first overview. Metsanduslikud Uurimused (Forestry Studies), 47, 99 - 116.

Jüriado, I. (2007). Diversity of lichen species in Estonia: influence of regional and local factors. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Randlane, Tiina; Saag, Andres (koost.); Jüriado, Inga; Lõhmus, Piret; Nilson, Eva; Saag, Lauri; Suija, Ave (teksti autorid) (2004). Eesti pisisamblikud. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch