Inga Jüriado


PhD, lihhenoloogia kaasprofessor,

Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, botaanika osakond

J. Liivi 2, 50409, Tartu

e-mail: inga.juriado@ut.ee

Vt ka CV-d ja publikatsioonide loendit ETIS-es.

Minu põhiliseks uurimisteemaks on samblike, keskkonnatingimuste ja inimmõju seosed metsades ja pool-looduslikes kooslustes (puisniidud, loopealsed ja vanad mõisapargid). Mind huvitab, kuidas mõjutab samblikekooslusi puisniitudel ja loopealsetel traditsioonilise majandamisviisi lakkamine ja seeläbi muutunud kasvukohatingimused. Ma soovin välja selgitada, millised liigid või liikide grupid on seeläbi kõige rohkem ohustatud ja kuidas saaks säilitada ohustatud samblikekooslusi.

Mind huvitab ka samblikupopulatsioonide geneetilise mitmekesisuse seos keskkonnatingimustega. Olen analüüsinud hariliku kopsusambliku (Lobaria pulmonaria) kasvukohatingimusi, levikut ja populatsioonide geneetilist mitmekesisust Eesti metsades ja puisniitudel. Hariliku kopsusambliku leiukohti on Eesti võrreldes teiste Euroopa piirkondadega küll palju, kuid samblik on tugevasti ohustatud metsamajanduslikust tegevusest.

Käesoleva uurimisteema raames keskendun evolutsiooniliselt põhjendatud taksonite väljaselgitamisse samblikke moodustava seene perekonnas Peltigera ja Solorina ning uurin nende tsüanosamblike sümbiootiliste partnerite spetsiifilisust. Laialt levinud ja silmatorkav perekond Peltigera sisaldab mitmeid raskesti eristatavaid ja kirjeldamata liike, mida on leitud Fennoskandia ja Eesti ohustatud kooslustest (nt. loopealsed, puisniidud, laialehised vanad metsad). Esialgsed uuringud on näidanud, et mükobiont võib valida fotobionti sõltuvalt keskkonnatingimustest ning see võib olla üks viis, kuidas lihheniseerunud seened laiendavad oma ökoloogilist amplituuti. Seetõttu analüüsin perekondade Peltigera ja Solorina fotobiondi (Nostoc) genotüübilist mitmekesisust ja spetsiifilisust sõltuvalt kasvukohast ja geograafilisest piirkonnast.

Olin põhitäitja sihtfinantseeritavas teemas "Mükoriisat ja samblikke moodustavate seente ökoloogia, taksonoomia ning biogeograafia spetsiifilised ja integreeritud küsimused" (2008–2013, teema juht U. Kõljalg) ja vastutav täitja ETF grandiprojektis 7816 "Samblike liigirikkust ja koosseisu mõjutavad tegurid Eesti loopealsetel" (2009–2014). Aastatel 2015–2017 olin Marie Curie stipendiaat Helsingi Ülikoolis (projekt no. 659070, "Genetic diversity of cyanobacterial symbionts of lichens and of free-living populations of Nostoc in biological soil crust communities of threatened alvar grassland"). 2017 alustasin kaheaastast uurimisprojekti "Tsüanosamblike taksonite piiritlemine, ökoloogilised nõudlused ja sümbiootiliste partnerite spetsiifilus“ programmi Mobilitas Pluss välismaalt tagasipöörduva teadlase toetuse raames (MOBTP66). 2019–2023 viin läbi IUCN süsteemil põhinevat samblike ohustatuse hindamist Eestis.


Valik publikatsioone

Randlane, T.; Jüriado, I.; Degtjarenko, P.; Saag, A. (2021). New assessment of Least Concern lichens in the Red List of Estonia: are common species still common? Folia Cryptogamica Estonica, 58: 199−212.

Suija, A.; Gerasimova, J.; Jüriado, I.; Lõhmus, P.; Marmor-Ohtla, L.; Martin, L.; Randlane, T., Zhdanov, I. S. (2021). Updates to the list of Estonian lichenized, lichenicolous and allied fungi. Folia Cryptogamica Estonica, 58: 243−250

Liira, J.; Suija, A.; Jüriado, I. (2020). Habitat and host specificity of epiphytic lichens in a rural landscape: cultural heritage habitats as refugia. Biodiversity and Conservation. https://doi.org/10.1007/s10531-020-01955-1

Suija, A.; Jüriado, I.; Lõhmus, P.t; Moisejevs, R.; Motiejūnaitė, J.; Tsurykau, A.; Kukwa, M. (2020). Where the interesting species grow – remarkable records of lichens and lichenicolous fungi found during a Nordic Lichen Society meeting in Estonia. Folia Cryptogamica Estonica, 57: 73−84.

Jüriado, I.; Kaasalainen, U.; Jylhä, M.; Rikkinen, J. (2019). Relationships between mycobiont identity, photobiont specificity and ecological preferences in the lichen genus Peltigera (Ascomycota) in Estonia (northeastern Europe). Fungal Ecology 39: 45-54.

Degtjarenko, P.; Jüriado, I.; Mandel, T.; Tõrra, T.; Saag, A.; Scheidegger, C; RandlaneT. (2019). Microsatellite based genetic diversity of the widespread epiphytic lichen Usnea subfloridana (Parmeliaceae, Ascomycota) in Estonia: comparison of populations from the mainland and an island. MycoKeys 58: 27-45.

Jüriado, I. & Paal, J. 2019. Epiphytic lichen synusiae and functional trait groups in boreo-nemoral deciduous forests are influenced by host tree and environmental factors. Nordic Journal of Botany, 37, e01939.

Jüriado, I.; Kaasalainen, U.; Rikkinen, J. (2017). Specialist taxa restricted to threatened habitats contribute significantly to the regional diversity of Peltigera (Lecanoromycetes, Ascomycota) in Estonia. Fungal Ecology 30, 76-87.

Lõhmus, P.; Marmor, L.; Jüriado, I.; Suija, A.; Oja, E.; Degtjarenko, P.; Randlane, T. (2019). Red List of Estonian lichens: revision in 2019. Folia Cryptogamica Estonica 56: 63-76.

Marmor, L.; Randlane, T.; Jüriado, I.; Saag, A. (2017). Host tree preferences of red-listed epiphytic lichens in Estonia. Baltic Forestry 23: 364-373.

Jüriado, I.; Kämärä M.-L.; Oja, E. (2016). Environmental factors and ground disturbance affecting the composition of species and functional traits of ground layer lichens on grey dunes and dune heaths of Estonia. Nordic Journal of Botany 34: 244-255.

Jüriado, I.; Leppik, E.; Lõhmus, P.; Randlane, T.; Liira, J. (2015). Epiphytic lichens on Juniperus communis – an unexplored component of biodiversity in threatened alvar grassland. Nordic Journal of Botany 33: 128-139.

Leppik, E.; Jüriado, I.; Suija, A.; Liira, J. (2015). Functional ecology of rare and common epigeic lichens in alvar grasslands. Fungal Ecology 13: 66-76.

Leppik, E.; Jüriado, I.; Suija, A.; Liira, J. (2013). The conservation of ground layer lichen communities in alvar grasslands and the relevance of substitution habitats. Biodiversity and Conservation, 22(3), 591 - 614.

Jüriado, I.; Karu, L.; Liira, J. (2012). Habitat conditions and host tree properties affect the occurrence, abundance and fertility of the endangered lichen Lobaria pulmonaria in wooded meadows of Estonia. The Lichenologist, 44(2), 263 - 276.

Leppik, E.; Jüriado, I.; Liira, J. (2011). Changes in stand structure due to the cessation of traditional land use in wooded meadows impoverishes epiphytic lichen communities. The Lichenologist, 43, 257 - 274.

Jüriado, I.; Liira, J.; Csencsics, D.; Widmer, I.; Adolf, C.; Kohv, K.; Scheidegger, C. (2011). Dispersal ecology of the endangered woodland lichen Lobaria pulmonaria in managed hemiboreal forest landscape. Biodiversity and Conservation, 20(8), 1803 - 1819.

Jüriado, I.; Liira, J.; Paal, J. (2009). Diversity of epiphytic lichens in boreo-nemoral forests on the North-Estonian limestone escarpment: the effect of tree level factors and local environmental conditions. The Lichenologist, 41(1), 81 - 96.

Jüriado, I.; Liira, J.; Paal, J.; Suija, A. (2009). Tree and stand level variables influencing diversity of lichens on temperate broad-leaved trees in boreo-nemoral floodplain forests. Biodiversity and Conservation, 18(1), 105 - 125.

Jüriado, I.; Suija, A.; Liira, J. (2006). Biogeographical determinants of lichen species diversity on islets in the West-Estonian Archipelago. Journal of Vegetation Science, 17(2), 125 - 134.

Meier, E.; Paal, J.; Liira, J.; Juriado, I. (2005). Influence of tree stand age and management on the species diversity in Estonian eutrophic alvar and boreo-nemoral Pinus sylvestris forests. Scandinavian Journal of Forest Research, 20, 135 - 144.

Jüriado, I.; Paal, J.; Liira, J. (2003). Epiphytic and epixylic lichen species diversity in Estonian natural forests. Biodiversity and Conservation, 12, 1587 - 1607.

Jüriado, I.; Liira, J. (2010). Threatened forest lichen Lobaria pulmonaria – its past, present and future in Estonia. Metsanduslikud Uurimused (Forestry Studies), 53, 15 - 24.

Jüriado, I.; Liira, J. (2009). Distribution and habitat ecology of the threatened forest lichen Lobaria pulmonaria in Estonia. Folia Cryptogamica Estonica, 46, 55 - 65.

Leppik, E.; Jüriado, I. (2008). Factors important for epiphytic lichen communities in wooded meadows of Estonia. Folia Cryptogamica Estonica, 44, 75 - 87.

Randlane, T.; Jüriado, I.; Suija, A.; Lõhmus, P.; Leppik, E. (2008). Lichens in the new Red List of Estonia. Folia Cryptogamica Estonica, 44, 113 - 120.

Jüriado, I. (2007). Diversity of lichen species in Estonia: influence of regional and local factors. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Randlane, Tiina; Saag, Andres (koost.); Jüriado, Inga; Lõhmus, Piret; Nilson, Eva; Saag, Lauri; Suija, Ave (teksti autorid) (2004). Eesti pisisamblikud. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch