Andres Saag

PhD, vanemteadur,

Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, botaanika osakond

Lai 38, 51005, Tartu

Tel: 737 6232, 526 1953 (6232); e-mail: andres.saag@ut.ee


Vt ka CV-d ja publikatsioonide loendit ETIS-es.


Osalen samblike süstemaatika-alastes uuringutes eesmärgiga "parandada" olemasolevat süsteemi – leida liigid, mis on omavahel otseses suguluses ja paigutada nad vastavalt sellele ühte perekonda, samuti leida viise perekondade paremaks piiritlemiseks. Selleks kasutame molekulaarsete tunnuste erinevaid analüüsimeetodeid, kuid hindame paralleelselt ka morfoloogilisi ja keemilisi tunnuseid. Praegu on meie uuringute objektiks samblikud sugukonnast Parmeliaceae, mis on suurim lihheniseerunud seente sugukond u. 80 perekonna ja 2700 liigiga.

Veel tegelen teadustöö materjalide andmebaasistamisega (vt nt Eesti samblike andmebaasi eSamba), interaktiivsete määrajate koostamise ja kasutuselevõtuga ning muude IT-lahendusi nõudvate töödega. Olin TEEME projekti "Digitaalsed taimetargad taskus ja arvutis – loodushariduse edendamine interaktiivsete määrajate kaudu" (2010–2013) juht.

Olen põhitäitja ETF grandiprojektis 9109 "Lihheniseerunud seente morfoloogia-põhise taksonoomia testimine molekulaarsete markerite abil ning seosed ökoloogiliste uuringutega" (2012–2015, grandi hoidja T. Randlane). Veel olen teadusajakirja "Folia Cryptogamica Estonica" peatoimetaja.


Valik publikatsioone


Randlane, T; Saag, A.; Thell, A.; Ahti, T. (2013). Third world list of cetrarioid lichens - in a new databased form, with amended phylogenetic and type information. Cryptogamie, Mycologie 34(1): 79–84.

Saag, A.; Randlane, T.; Saag, L.; Thell, A. & Ahti, T. (2013). Third world list of cetrarioid lichens, a databased tool for documentation of nomenclatural data - lessons learned. Taxon 62.

Mark, K.; Saag, L.; Saag, A., Thell, A. & Randlane, T. (2012). Testing morphology-based delimitation of Vulpicida juniperinus and V. tubulosus (Parmeliaceae) using three molecular markers. The Lichenologist 44(6): 752–772. Download file "Mark_et_al_2012.pdf"

Randlane, T.; Saag, A.; Martin, L.; Timdal, E.; Nimis, P. L. (2011). Eesti puudel kasvavad suursamblikud Epiphytic macrolichens of Estonia Эпифитные макролишайники Эстонии. 326 lk. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Saag, L.; Tõrra, T.; Saag, A.; Del-Prado, R.; Randlane, T. (2011). Phylogenetic relations of European shrubby taxa of the genus Usnea. The Lichenologist, 43(5), 427 - 444.

Randlane, T.; Saag, A.; Martellos, S.; Nimis, P. L. (2010). Computer-aided, interactive keys to lichens in the EU project KeyToNature, and related resources. Bibliotheca Lichenologica, 105, 37 - 42.

Saag, A.; Randlane, T.; Leht, M. (2010). Keys to plants and lichens on smartphones: Estonian examples. In: Nimis, P. L.; Vignes Lebbe, R. (eds). Tools for Identifying Biodiversity: Progress and Problems, 195 - 199. Paris.

Download file "Saag_etal_bioidentify_smartphones.pdf"

Randlane, T.; Leht, M.; Saag, A. (2010). The Estonian eFlora. In: Nimis, P. L.; Vignes Lebbe, R. (eds). Tools for Identifying Biodiversity: Progress and Problems, 195 - 199. Paris.

Thell, A.; Högnabba, F.; Elix, J. A.; Feuerer, T.; Kärnefelt, I.; Myllys, L.; Randlane, T.; Saag, A.; Stenroos, S.; Ahti, T.; Seaward, M. R.D. (2009). Phylogeny of the cetrarioid core (Parmeliaceae) based on five genetic markers. The Lichenologist, 41(5), 489 - 511.

Randlane, T.; Tõrra, T.; Saag, A.; Saag, L. (2009). Key to European Usnea species. Bibliotheca Lichenologica, 100, 419 - 462.

Saag, L.; Saag, A.; Randlane, T. (2009). World survey of the genus Lepraria (Stereocaulaceae, lichenized Ascomycota). The Lichenologist, 41(1), 25 - 60.

Saag, L.; Hansen, E.S.; Saag, A.; Randlane, T. (2007). Survey of Lepraria and Leprocaulon in Greenland. Mycotaxon, 102, 57 - 90.

Randlane, T.; Saag, A. (2007). Cetrarioid lichens in the southern hemisphere an identification key and distribution patterns of the species. Bibliotheca Lichenologica, 95, 489 - 499.

Randlane, T.; Saag, A. (2006). Cetrarioid lichens in Europe - an identification key for the species. In: Lackovičova, A.; Guttova, A.; Lisicka, E.; Lizon, P. (eds). Central European lichens - diversity and threat, 75 - 84. Ithaca: Mycotaxon.

Thell, A.; Randlane, T.; Saag, A.; Kärnefelt, I. (2005). A new circumscription of the lichen genus Nephromopsis (Parmeliaceae, lichenized Ascomycetes) . Mycological Progress, 4(4), 303 - 316.

Randlane, T.; Saag, A. (koost.) (2004). Eesti pisisamblikud. 582 lk. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Randlane, T.; Saag, A. (2004). Distribution patterns of some primary and secondary cetrarioid species. In: Thor, G.; Nordin, A.; Hedberg, I.; Tibell, L. (eds). Acta Universitatis Upsaliensis: Symbolae botanicae Upsalienses, 359 - 376. Uppsala: Uppsala University.

Kalda, A.; Randlane, T.; Paal, T.; Saag, A. (2004). Väike sammalde ja samblike raamat. 224 lk. Tallinn: BIT.

Randlane, T.; Saag, A. (2003). Taxonomic notes on some cetrarioid lichens. Mycotaxon, 87, 479 - 487.

Saag, A.; Randlane, T.; Thell, A.; Obermayer, W. (2002). Phylogenetic analysis of cetrarioid lichens with globose ascospores. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Biology, Ecology, 51(2), 103 - 123.

Randlane, T.; Saag, A.; Suija, A. (2002). Biodiversity of lichenized taxa in Estonia: distribution of rare species. Bibliotheca Lichenologica, 82, 99 - 109.

Saag, A.; Randlane, T. (2002). Lichenological collections and relevant databases in the University of Tartu. Bibliotheca Lichenologica, 82, 285 - 290.

Randlane, T.; Saag, A.; Obermayer, W. (2001). Cetrarioid lichens containing usnic acid from the Tibetan area. Mycotaxon, 80, 389 - 425.

Czeczuga, B.; Randlane, T.; Saag, A.; Czeczuga-Semeniuk, E. (2000). Carotenoids in six species of the lichen genus Cetrelia from different sites in Eurasia. Journal of the Hattori Botanical Laboratory, 88, 51 - 60.


Randlane, T.; Saag, A. (2000). Biogeographical survey of Estonian lichen flora, with reference to conservation strategies. Forest Snow and Landscape Research, 75(3), 381 - 390.

Randlane, T.; Saag, A. (eds) (1999). Second checklist of lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Folia Cryptogamica Estonica, 35, 1 - 132.

Randlane, T.; Saag, A. (1998). Changes in systematics of cetrarioid lichens. Sauteria, 9, 43 - 50.

Saag, A. (1998). Evolutionary relationships in some cetrarioid genera (lichenized Ascomycota). (Doktoritöö, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafiateaduskond). Tartu: Tartu University Press

Randlane, T.; Saag, A. (1998). Synopsis of the genus Nephromopsis (fam. Parmeliaceae, lichenized Ascomycota). Cryptogamie Bryologie Lichenologie, 19(2-3), 175 - 191.

Randlane, T.; Saag, A.; Thell, A. (1997). A second updated world list of cetrarioid lichens. The Bryologist, 100(1), 109 - 122.

Thell, A.; Randlane, T.; Kärnefelt, T.; Gao, X.-Q.; Saag, A. (1995). The lichen genus Allocetraria (Ascomycotina, Parmeliaceae). In: Daniels, F.J.A.; Schulz, M.; Peine, J. (eds). Flechten Follmann: contributions to lichenology in honour of Gerhard Follmann, 353 - 370. Cologne: University of Cologne.

Saag, A.; Randlane, T. (1995). Phylogenetic affinities of cetrarioid lichens. Cryptogamic Botany, 5(2), 128 - 136.

Randlane, T.; Thell, A.; Saag, A. (1995). New data about the genera Cetrariopsis, Cetreliopsis and Nephromopsis (fam. Parmeliaceae, lichenized Ascomycotina). Cryptogamie Bryologie Lichenologie, 16(1), 35 - 60.

Thell, A.; Goward, T.; Randlane, T.; Karnefelt, EI.; Saag, A. (1995). Revision of the North American lichen genus Ahtiana (Parmeliaceae). The Bryologist, 98(4), 596 - 605.

Kärnefelt, I.; Thell, A.; Randlane, T.; Saag, A. (1994). The genus Flavocetraria Kärnefelt & Thell (Parmeliaceae, Ascomycotina) and its affinities. Acta Botanica Fennica, 150, 79 - 86.

Randlane, T.; Saag, A.; Thell, A.; Kärnefelt, I. (1994). The lichen genus Tuckneraria Randlane & Thell - a new segregate in the Parmeliaceae. Acta Botanica Fennica, 150, 143 - 151.

Randlane, T.; Saag, A. (1993). World list of cetrarioid lichens. Mycotaxon, 47, 395 - 403.

Randlane, T.; Saag, A. (1992). Additional data about the genus Nephromopsis (Lichens, Parmeliaceae). Mycotaxon, 44(2), 485 - 489.

Randlane, T.; Saag, A. (1992). New combinations of some cetrarioid lichens (Parmeliaceae). Mycotaxon, 44(2), 491 - 493.

Randlane, T.; Saag, A. (1991). Chemical and morphological variation in the genus Cetrelia in the Soviet Union. The Lichenologist, 23, 113 - 126.

Randlane, T.; Saag, A. (1989). Chemical variation and geographical-distribution of Asahinea chrysantha (Tuck.) Culb. and C. Culb. The Lichenologist, 21, 303 - 311.

Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch