Tags

    Artikkel ajakirjas Fungal Ecology

    Ajakirjas Fungal Ecology ilmus artikkel "Functional ecology of rare and common epigeic lichens in alvar grasslands", mille autoriteks olid Ede Leppik, Inga Jüriado, Ave Suija ja Jaan Liira. Artikkel tutvustab erinevate keskkonnanõudlustega samblike rühmi Eesti loopealsetel. Uudse meetodina kasutatakse harva esinevate samblike keskonnanõudluste välja selgitamiseks nende funktsionaalset sarnasust loopealsetel tavaliste samblikega. Selleks kasutati ka teistele organismirühmadele laienevat analüütilist skeemi 'tavaline liik→keskonnatunnused→funktsionaalsed tunnused→keskonnatunnused→haruldane liik'.

    Download file "Leppik et al. 2015.jpg"

    Comments

    listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch