Uus raamat: Eesti maapinna suursamblikud

Augustis 2019 ilmus uus, kolmas osa Eesti suursamblike triloogiast – Eesti maapinna suursamblikud. Eelnevalt olid ilmunud Eesti puudel kasvavad suursamblikud (2011) ja Eesti kividel kasvavad suursamblikud (2015).Uue raamatu autorid on Tiina Randlane, Andres Saag, Ljudmilla Martin, Polina Degtjarenko ja Ede Oja. Raamat sisaldab 319 lehekülge, tutvustab 112 maas kasvavat suursamblikku ja on rikkalikult illustreeritud värvifotode (peamiselt Andres Saag ja Ede Oja), mustvalgete jooniste (Triin Aimla) ning levikukaartidega. Raamatu kirjastas Tartu Ülikooli Kirjastus, selle väljaandmist on toetnud Tartu Ülikool ja Eesti Teadusagentuur.

Kõik kolm suursamblike raamatut on ühesuguse ülesehitusega (koosnevad liikide määrajast, liigilehtedest ja oskussõnastikust) ning kolmekeelsed (tekstid on kirjutatud eesti, inglise ja vene keeles), tutvustamaks Eesti samblikke võimalikult laiale lugejaskonnale. Raamatute esimene osa – määraja – on abivahend uuritavale isendile nime leidmiseks. Kui erialaspetsialistidele suunatud käsiraamatutes tuleb liigi määramist tavaliselt alustada suuremate taksonoomiliste rühmade kindlakstegemisest ja alles seejärel saab liiki määrata, siis selle sarja raamatutes on määraja koostatud nii, et otsitakse kohe vaid liigi nime. See muudab määramise kiiremaks ja lihtsamaks. Määramistunnustest ja kasutatud terminitest arusaamist hõlbustavad nii pildid, mis on toodud määrajas iga väitepaari järel, kui ka oskussõnastik raamatute lõpus, milles seletatakse termineid koos illustratsioonidega. Raamatute põhiosa koosneb ühtlustatud ülesehitusega liigilehtedest. Igale liigile on pühendatud kaks lehekülge, millest vasakpoolne sisaldab kolmekeelset teksti ning parempoolne koosneb illustratsioonidest. Liigilehtedel on toodud liigi teaduslik (ladinakeelne) ja eestikeelne nimi, kirjeldatud liigi iseloomulikke tunnuseid ning esitatud tema ökoloogia, Eesti leviku ja looduskaitselise seisundi info.

Eesti suursamblike triloogiat tutvustas Novaator 19. augustil 2019 (vaata siin: https://novaator.err.ee/971351/tartu-ulikooli-lihhenoloogid-panid-eesti-suursamblikud-kaante-vahele ), sellest räägiti Vikerraadio teadussaates Labor 1. septembril 2019 (järelkuulatav siin: https://vikerraadio.err.ee/971867/labor-ohustatud-samblikud-ja-ohtlikud-asteroidid/972983) ning nende raamatute lugemiselamusest kirjutas Juhani Püttsepp 12. septembril 2019 Maalehes (vaata siin: https://maaleht.delfi.ee/news/lehelood/koik/teadlased-koostasid-piltmaarajad-puudel-kividel-ja-maapinnal-kasvavatest-suursamblikest?id=87361349 ).Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch