Tags

  Samblike koolitused 2015

  Käesoleval aastal viidi läbi mitmeid samblike koolitusi. Põhiliselt õpetati välikoolituste ja paari siseloengu käigus vääriselupaiga indikaatorsamblikke, aga ka neile sarnaseid tavalisemaid liike. Koolitajaks TÜ lihhenoloogia töörühma teadur Ede Oja.
  Pikim koolitus oli Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) metsnikele, metsakorraldajatele. Komplekskoolitus RMK töötajatele hõlmas lisaks samblikele veel vääriselupaikadele iseloomulike seente, sammalde, putukate ja soontaimede õpet. Samblike osa koolitusest viis läbi TÜ teadur Ede Oja. Koolituse samblike I osa toimus 01.-04. juuni ja 08.-11. juuni Ida- ja Lääne-Virumaal; II osa toimus 29. juuni - 02. juuli Raplamaal ning koolituse III viimane osa 08.-10. september ja 15.-17. september Järvseljal. Selle koolituse käigus tutvustati 30 vääriselupaiga indikaatorsamblikku, lisaks ka vepisamblikele sarnaseid tavalisi liike.
  Vääriselupaiga indikaatorsamblikke õpetati ka Eestimaa Looduse Fondi poolt korraldatava kõrge kaitseväärtusega metsade inventeerimiskoolituse raames erametsa konsulentidele. Koolitus toimus 21.-23. septembrini Lääne- Ja Ida-Virumaal.
  Samas kandis Lääne- ja Ida-Virumaal õpetati vepisamblikke ka Keskkonnaameti metsahoiu spetsialistidele 14.-15. oktoobril 2015.

  Vep-samblike koolitus erametsa konsulentidele. Foto A. Palo


  Comments

  listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch