Polina Degtjarenko: 33
PhD, nooremteadur

Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, botaanika osakond

Lai 38, 51005, Tartu

Tel: 737 6222 e-mail: polina.degtjarenko@ut.eeOma magistritöös uurisin leeliselise tsemenditolmu õhusaaste mõju metsakooslustele Kunda tsemenditehase mõjupiirkonnas. Juhendajateks oli Jaanus Paal (TÜ) ja Malle Mandre (EMÜ).

Doktorantuuris spetsialiseerusin samblikke ja sammalde mõjutavate tegurite, eriti saaste mõju uurimisele. Minu doktoritöö teemaks oli “Aluselise tomusaaste mõju taimedele ja samblike mitmekesisusele: kooslustest geneetilise”. Käesoleva doktoritöö peamine eesmärk oli uurida eri päritoluga pikaajalise aluselise tolmusaaste toimet boreaalsetele metsakooslustele, epifüütsetele sambliku-, sambla- ja vetikakooslustele mändidel ning samblikku moodustava seeneliigi vars habesambliku (Usnea subfloridana) populatsioonide geneetilisele mitmekesisusele.


Juhendatud väitekirjad:

Tiina Mandel, magistrikraad, 2016, (juh) Tiina Ranldane, Polina Degtjarenko, Vars-habesambliku (Usnea subfloridana) populatsioonide geneetiline mitmekesisus Eestis.

Kristina Metsanurk, bakalaureusekraad, 2014, (juh) Polina Degtjarenko, Tolmusaate mõju samblike mitmekesisusele.


Vt ka CV-d ning publikatsioonide loendit ETIS-es ja ResearchGate-es.

Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch