Polina Degtjarenko: 26
MSc, 4.a doktorant

Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, botaanika osakond

Lai 38, 51005, Tartu

Tel: 737 6222 e-mail: polina.degtjarenko@ut.eeOma magistritöös uurisin leeliselise tsemenditolmu õhusaaste mõju metsakooslustele Kunda tsemenditehase mõjupiirkonnas.

Nüüd doktorantuuris spetsialiseerun samblikke mõjutavate tegurite, eriti saaste mõju uurimisele. Minu doktoritöö teemaks on “Tolmusaaste mõju samblike liigilisele ja geneetilisele mitmekesisusele”. Oma doktoritöös keskendun puudel kasvavate samblike uuringutele Kunda tsemenditehase ja lubjakivi karjääride ümbruses, kus valitseb aluseline tolmu õhusaate. Töö teises osas, samblike geneetilise mitmekesisuse uurimisel kavatsen kontrollida, kas ja kuidas muutub laialt levinud samblikuliigi Usnea subfloridana populatsioonide geneetiline varieerivus pikaajalise tolmusaaste mõjul. Selleks kasutan DNA mikrosatelliitide varieeruvuse võrdlevat analüüsi.


Juhendamisel väitekirjad:

Tiina Mandel, magistrant, (juh) Tiina Ranldane; Polina Degtjarenko, Vars-habesambliku (Usnea subfloridana) populatsioonide geneetiline mitmekesisus Eestis.

Juhendatud väitekirjad:

Kristina Metsanurk, bakalaureusekraad, 2014, Tolmusaate mõju samblike mitmekesisusele.


Vt ka CV-d ning publikatsioonide loendit ETIS-es ja ResearchGate-es.

Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch