⌂ Koduleht: 19

Koduleht

Inimesed

Teadus

Õpe

Uudised


<!-- siit algab omatarbe tekst

Meie wiki peateemad. Selgitus: siin on mõeldud keskseid lehti, need võivad olla struktuuri kajastavad (sisaldavad mingit lehtede loendit) või sisulise peateema lähtelehed.

Näited varasemal 'liivakasti' lehel Lihhenoloogia töörühm

 • koduleht – peateemad koos tutvustusega ehk ülevaade sellest saidist
 • inimesed – nimeloend lühiandmetega; siia saab linkida teised isikulehed (ETIS, isiklik wikileht või wiki jmt)
 • teadus
 • õpe
 • uudised - iga uudis lühidalt blogis, siin taga võib olla kuitahes suure mahuga leht/lehed, näiteks kui on tegemist mingi uue teema tutvustusega; kindlasti tuleb lisada tag 'uudis' ja 'kuu' 'aasta'; kodulehe selle pealkirja taga on otsing 'uudis' järgi, hiljem saab siia lisada arhiivi-lingid
Võiks olla ka viip 'indeks' vmt, mis koostab loendi lehtedest, millele on tag '*lihheni töörühm'

Võimalikud on ka ala- ja lisateemad või nö rollipõhised viibad, näiteks
 • tööd (projektid)
 • tööd (publikatsioonid)
 • tööd (siin eraldi veel väitekirjad)
 • mida pakume tudengile
 • mida pakume õpilasele
 • mida pakume õpetajale
 • mida pakume keskkonna- ja looduskaitse töötajale

Saidilt asjade leidmisel pole need lehed kuigi olulised, see toimub 'tag'ide või täisteksti otsingute kaudu.

****************************************

Welcome to your wiki.

 • To create a new page, click the New Page (+) button.
 • To edit the current page, click the Edit (pencil) button.
 • To change wiki settings, log in as a wiki administrator and click Settings.

For more information about using the wiki, click Help.

****************************************

siin lõpeb omatarbe tekst -->
Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch