Checklist of lichenized, lichenicolous and closely allied fungi in Estonia
Eesti samblikud ja samblikel kasvavad seened

The present version is the latest update (March 1, 2023) of the publication Randlane, T. & Saag, A. (eds). 1999. Second checklist of lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Folia Cryptog. Estonica 35, pp. 1–132.

Previous digital versions:

December 31, 2021
December 31, 2019
December 31, 2018
December 31, 2016
December 31, 2015
December 31, 2013
December 28, 2012
November 1, 2011
December 30, 2009
December 19, 2008
October 12, 2007
April 24, 2006
November 10, 2005


This version is based on a FileMaker powered database, and allows to view data in different reports (see explanatory text under “Find”).

The list contains altogether 1224 taxa, including 1213 species and 11 infraspecific taxa; of them 978 species (+ 11 infraspecific taxa) are lichenized, 203 species are lichenicolous and 32 species are saprotrophic. Of all listed taxa, occurrence of 34 species in Estonia is doubtful as they were included in the list on literature data only (herbarium material not available). Furthermore, 54 species are considered extinct being not found in Estonia after 1950.

 

Suggested citation for this web site:

Randlane, T., Saag, A. & Suija, A. 2023. Lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Ver. March 1, 2023 –
http://esamba.bo.bg.ut.ee/checklist/est/home.php


Käesolev nimekiri loetleb kõik Eestis teada olevad lihheniseerunud, neile süstemaatiliselt lähedased saprotroofsed seened, ja samblikel kasvavad (= lihhenikoolsed) seened. See on viimane versioon (1. märts 2023) trükisest Randlane, T. & Saag, A. (eds). 1999. Second checklist of lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Folia Cryptog. Estonica 35, pp. 1–132.

Varasemad digiversioonid:

31. detsember, 2021
31. detsember, 2019
31. detsember, 2018
31. detsember, 2016
31. detsember, 2015
31. detsember, 2013
28. detsember, 2012
1. november, 2011
30. detsember, 2009
19. detsember, 2008
12. oktoober, 2007
24. aprill, 2006
10. november, 2005


Praegune nimekiri põhineb FileMaker’i andmebaasil ning võimaldab liikide otsimist ja kuvamist mitmete erinevate rühmadena (vt juhiseid klõpsates nuppu “Find”).

Nimekiri sisaldab kokku 1224 taksonit, sh 1213 liiki ja 11 liigisisest ühikut; neist 978 liiki (+ 11 liigisisest ühikut) kuuluvad samblike hulka (on lihheniseerunud), 202 liiki on lihhenikoolsed ning 33 liiki on saprotroofsed. Kõigist loetletud taksonitest on 34 liigi esinemine Eestis kaheldav, kuna nende kohta on olemas vaid kirjanduse viited (herbaareksemplare pole teada). 54 liiki arvatakse olevat Eestist hävinud, kuna neid ei ole leitud peale 1950. a.


Nimekirja soovitatav tsiteerimisviis:

Randlane, T., Saag, A. & Suija, A. 2023. Lichenized, lichenicolous and allied fungi of Estonia. Ver. March 1, 2023 –
http://esamba.bo.bg.ut.ee/checklist/est/home.php