Search all wikis and blogs »

Search results in 'Lihhenoloogia töörühm'

Artikkel loopealsete samblikest Eesti Looduses

Selle aasta septembrikuise Eesti Looduse väljaandes ilmus Ede Oja ja Inga Jüriado artikkel "Loopealsete samblike kirju-mirju maailm. Samblikud Eesti ...

Artikkel puisniidu samblikest ajakirjas Eesti Loodus

Selle aasta suvises Eesti Looduse väljaandes ilmus Ede Oja ja Inga Jüriado artikkel "Puisniidusamblikud vajavad valgust. Samblikud Eesti poollood...

Samblikud Eesti luidetel ja liivikutel

20. jaanuaril 2016 ilmus ajakirja Nordic Journal of Botany online verisoonis artikkel ”Environmental factors and ground disturbance affecting the com...

Samblike koolitused 2015

Käesoleval aastal viidi läbi mitmeid samblike koolitusi. Põhiliselt õpetati välikoolituste ja paari siseloengu käigus vääriselupaiga indikaatorsambli...

Artikkel ajakirjas Fungal Ecology

Ajakirjas Fungal Ecology ilmus artikkel "Functional ecology of rare and common epigeic lichens in alvar grasslands", mille autoriteks olid Ede Leppik...

Täiendatud TÜ samblike herbaariumi liikide nimekiri

Seisuga 05.02.2014 on TÜ samblike herbaariumis kokku 3445 lihheniseerunud ja lihhenikoolse seene taksonit, sh 56 taksoni tüüpeksemplarid. Eesti herba...

7. veebruar 2013

Alates jaanuarikuust on võrgus kättesaadaval artikkel, milles keskendutakse Eesti loopealsete samblikukoosluste uurimisele: Leppik, E., Jü...