Search all wikis and blogs »

Search results in 'Lihhenoloogia töörühm'

Inga Jüriado

[Inga Jüriado] PhD, lihhenoloogia kaasprofessor, Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, botaanika osakond J. Liivi 2, 50409,...

Rahvusvaheline konverents samblikest Venemaal

9–13. septemberil 2019 toimus konverents ”Lichens: from molecules to ecosystems” Sõktõvkaris Venemaa Teduste Akadeemia Uurali Osakonna Komi Biolo...

Ilmus artikkel epifüütsetest samblikest Eesti panga- ja lammimetsades

Epiphytic lichen synusiae and functional trait groups in boreo-nemoral deciduous forests are influenced by host tree and environmental factors ...

Ilmus artikkel mükobiondi ja fotobiondi spetsiifilisusest perekonnas kilpsamblik (Peltigera)

Relationships between mycobiont identity, photobiont specificity and ecological preferences in the lichen genus Peltigera (Ascomycota) in Estonia (no...

Botaanika osakonna ja tippkeskuse EcolChange seminar samblikest

12.apilill 2018 toimus botaanika osakonna ja tippkeskuse EcolChange seminar samblikest. Inga Jüriado esitas ettekande teemal “Relationships between m...

Algas uus projekt tsüanosamblikest

1. septembril 2017 alustas vanemteadur Inga Jüriado kaheaastast uurimisprojekti ÖMI botaanika osakonnas "Tsüanosamblike taksonite piiritlemine, ökol...

Professor Jouko Rikkinen Tartus

Professor Jouko Rikkinen Helsingi Ülikoolist külastas 13.–17. mail Eestit seoses teadur Inga Jüriado 2015 a suvel algava Marie Skłodowska-Curie indiv...

Artikkel ajakirjas Nordic Journal of Botany

Ajakirjas Nordic Journal of Botany (2015, 33, lk 128-139) ilmus artikkel „Epiphytic lichens on Juniperus communis – an unexplored component of biodiv...

Lihhenoloogia teadur Inga Jüriado oli edukas Marie Skłodowska-Curie individuaalse uurimisstipendiumi taotlemisel

Uurimistöö viiakse läbi 01.07.2015 kuni 31.07.2017 Helsingi Ülikoolis prof. Jouko Rikkineni juhendamisel teemal “Genetic diversity of cyanobacterial s...