Polina Degtjarenko: 15MSc, 1.a doktorant

Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut, botaanika osakond

Lai 38, 51005, Tartu

Tel: 737 6222 e-mail: polina.degtjarenko@ut.ee


Oma magistritöös uurisin leeliselise tsemenditolmu õhusaaste mõju metsakooslustele Kunda tsemenditehase mõjupiirkonnas.

Nüüd oma töös hakkan uurima tolmusaaste mõju samblike liigilisele ja geneetilisele mitmekesisusele.

Kundas oli tsemenditolmu emissioon kõige ulatuslikum aastatel 1990-1992, kusjuures tolmuhulk vabriku maapinnalähedases õhus ületas sellal lubatud piirkontsentratsioone 20-30 korda. Nüüdseks on tolmusaaste peaaegu lakanud ja püsib lubatud piirkontsentratsioonidest oluliselt madalamal tasemel. Selle tulemusena võib loota ökosüsteemide seisundi üldist paranemist, ent ka praegu on leeliselise tsemenditolmu saaste mõju on väga märgatav ning seega ei ole sellega seotud keskkonnaprobleemid kaugeltki ammendunud.

Vt ka CV-d ja publikatsioonide loendit ETIS-es.Comments

listPõhiteemad wikisteemad-estteemad-est5urlSamblike infosüsteemeseis-esteSEIShttp://www.eseis.ut.eeeSEISurlÕppe-, teadus- ja tehnilised töötajadinimesed-I-estInimesed - töötajad/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=töötajadInimesed - töötajadurlDoktorandid ja magistrandidinimesed-II-estInimesed - kraadiõppurid/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=doktorandidInimesed - kraadiõppuridurlTeadus- ja rakendustegevus; projektid; populariseerimineteadus-estTeadus/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=teadusTeadusurlTeadus ja õpe; teemad tudengiteleope-estÕpe/groups/et/search/?sort=title&kind=wiki&sortDirection=forward&tag=õpeÕpe/groups/et/search/index.rss?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverseUudised blogisUudisedBlogisUudisedBlogis?sort=createdDate&kind=weblog&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/UudisedBlogiscreatedDateweblog3UudisedBlogisreverseUudised blogissearchsearch/groups/et/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverselist/groups/et/search/?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverseViimati muudetudRecentAddsListRecentAddsList?sort=modifiedDate&kind=wiki&kind=weblog&kind=mailinglist&sortDirection=reverse0/groups/et/sidebar/RecentAddsListmodifiedDatewikiweblogmailinglist3RecentAddsListreverseViimati muudetudsearchsearch